kwadraatonderwijs

Kwadraat

Passend onderwijs voor
begaafde leerlingen

Contact

Onze scholen hebben leerkrachten die getraind zijn in het herkennen van hoogbegaafdheid. Niet altijd blijkt hoogbegaafdheid uit structureel hoge scores op de halfjaarlijkse Cito-toetsen of uit resultaten in de klas. De leerkracht, de interne begeleider en de begaafdheidsspecialist kunnen samen met ouders ook los van deze scores tot de conclusie komen dat er behoefte is aan extra uitdaging. Zo kan bijvoorbeeld onderpresteren juist ook een teken zijn van meerbegaafdheid. Denkt u dat uw kind behoefte heeft aan meer uitdaging? Neem dan contact op met de leerkracht.


Meer informatie over de scholen binnen de deelnemende verenigingen/stichtingen

Meer informatie over hoogbegaafdheid? Neem contact op met de leerkracht van uw kind. Meer algemene informatie vindt u op deze website.

Voor meer informatie over de Kwadraatafdeling bij bij uw school dan kunt u contact opnemen met:

 

 

“Optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind”

© Kwadraatonderwijs